โลโก้เว็บไซต์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแห่งอาจารย์ และเลื่อนวันสอบคัดเลือก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแห่งอาจารย์ และเลื่อนวันสอบคัดเลือก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กันยายน 2559 โดย สุภาภรณ์ ใจหนุน จำนวนผู้เข้าชม 28 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแห่งอาจารย์ และเลื่อนวันสอบคัดเลือกจากวันที่ 6 กันยายน 2559 เป็นวันที่ 13 กันยายน 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร >>


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา