โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 เมษายน 2565 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 71 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขอเชิญชวนบุคลาและนักศึกษาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา