โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมสืบสานประเพณีไทย ขอพรปีใหม่ผู้อาวุโส ประจำปี 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมสืบสานประเพณีไทย ขอพรปีใหม่ผู้อาวุโส ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 เมษายน 2565 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 177 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 11 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ขอพรปีใหม่ผู้อาวุโส ประจำปี 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้อาวุโส ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย จากนั้นผู้ช่วยอธิการบดีนำผู้ร่วมกิจกรรมประกอบพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุจำนวน 9 รูป และนำผู้ร่วมกิจกรรมขอพรผู้อาวุโส ประกอบด้วย อาจารย์ปิยศักดิ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ อาจารย์พิมพ์มาส ตัณฑ์เจริญรัตน์ อาจารย์พันธ์พิชิต พัวตระกูล อาจารย์บุญช่วย พัวตระกูล อาจารย์มนูญ โคติบุญโล อาจารย์นันทนา โคติบุญโล อาจารย์สุทิน สวนพันธุ์ อาจารย์จรัส ดิษฐ์แก้ว อาจารย์อนันต์ ลอยใหม่ และอาจารย์สมใจ ราชบุตร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร และเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย
 

ภาพ/ข่าว: ชลาลัย กมลคุณาชัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา