โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 เมษายน 2565 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 398 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2565 ที่งานยุทธศาสตร์และบุคลากร อาคารอำนวยการ ชั้น 2 หรือส่งไฟล์ใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารทางอีเมล jeab.ppp@hotmail.comออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา