โลโก้เว็บไซต์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  เรื่อง  ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 เมษายน 2565 โดย วิราวรรณ์ ไชยวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 210 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2565 ถึง 12 เมษายน 2565

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ ได้ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา