โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 มีนาคม 2565 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 231 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ อาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาภาษาตะวันตก อาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาภาษาตะวันออก และอาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว นั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังรายละเอียดตามแนบออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา