โลโก้เว็บไซต์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศอากาศยานไร้คนขับอัตโนมัติขับเคลื่อนด้วยระบบสมองกลอัจฉริยะเพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Drones SmartImage)  ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีคัดเลือก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศอากาศยานไร้คนขับอัตโนมัติขับเคลื่อนด้วยระบบสมองกลอัจฉริยะเพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Drones SmartImage) ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีคัดเลือก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดย วิราวรรณ์ ไชยวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 167 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 7 มีนาคม 2565

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศอากาศยานไร้คนขับอัตโนมัติขับเคลื่อนด้วยระบบสมองกลอัจฉริยะเพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Drones SmartImage) ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก  นั้นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา