โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 298 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ จำนวน 3 อัตรา ดังนี้
1. สาขาศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาตะวันตก
2. สาขาศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก
3. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่ 8-18 มีนาคม 2565 ดังนี้
1. สมัครด้วยตนเองที่งานยุทธศาสตร์และบุคลากร อาคารอำนวยการ ชั้น 2
2. อีเมล sakunna_2526@hotmail.com
3. สมัครทางไปรษณีย์ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานยุทธศาสตร์และบุคลากร โทร. 055-515900 ต่อ 219, 303ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา