โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศ Job Annoucement: Foreign Lecturer (Temporary Academic Employee) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศรับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศ Job Annoucement: Foreign Lecturer (Temporary Academic Employee)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 กุมภาพันธ์ 2565 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 375 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

Rajamangala University of Technology Lanna Tak wishes to call for applications to the position of "Foreign Lecturer" of the Language Center, Rajamangala University of Technology Lanna Tak. Details, precedure, and conditions fo the application are as follows.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา