โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 กุมภาพันธ์ 2565 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 291 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกไปเรียบร้อยแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ให้ไปรายงานตัวที่งานยุทธศาสตร์และบุคลากร กองบริหารทรัพยากรตาก ในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา