โลโก้เว็บไซต์ แบบสำรวจข้อมูล COVID-19 เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

แบบสำรวจข้อมูล COVID-19 เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 ตุลาคม 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 235 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขอความร่วมมือบุคลากรและนักศึกษากรอกแบบสำรวจข้อมูลสารสนเทศ COVID-19 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 กรอกข้อมูลได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

กรอกข้อมูลที่ https://covid-19.tak.rmutl.ac.th/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา