โลโก้เว็บไซต์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ราชมงคลล้านนา ตาก ประจำปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ราชมงคลล้านนา ตาก ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 สิงหาคม 2559 โดย สุภาภรณ์ ใจหนุน จำนวนผู้เข้าชม 1218 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


17 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดงานสัปหาด์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความรู้ความใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดการพัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียน เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภายในงานพบกับบูทนิทรรศการต่างๆ มากมาย ทั้งภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ บูททำเทียนไขจากน้ำมันถั่ว โดย คลินิกเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากถั่วชนิดต่างๆ โดย คหกรรมศาสตร์, การทอดสอบสารตั้งต้น โดยสาขาวิชาเคมี, การบรรยายเรื่องเทคโนโลยีการผลิตและการบริหารจัดการระบบปะปา โดยวิทยากรจาก สนง.ปะปาสาขาบางกอกน้อย,การบรรยาย เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียว โดยวิทยากรจากศูนย์วิจันและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก, บูทการทำเหมืองแร่และสิ่งแวดล้อม โดย บริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด(มหาชน), บูทเทคโนโลยีเครื่องปริ้น และคอมพิวเตอร์ โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากคอมพิวเตอร์, บูทเทคโนโลยีเลเซอร์ โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีบีเอ็น ออโตเมชั่น แอนด์เซอร์วิส, บูทงานพิสูจน์หลักฐาน โดย กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก, บูทโมเเดลแสดงการผลิตพลังไฟฟ้าของเขื่อนภูมิพล โดย การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย(เขื่อนภูมิพล) บูทไม้กลายเป็นหิน โดย วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน, บูทวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข โดย วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น, บูททักษะการเล่นฟุตบอลโดยใช้พื้นฐานทางหลักวิทยาศาสตร์ โดย สโมสรฟุตบอลตากซิตี้ และแผนกนันทนาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก และการแสดงสุนัขตำรวจ จาก กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก

พร้อมกันนี้ มีการแข่งขันทักษะ โครงงาน การวาดภาพ การเขียนเรียงความ การพูด และการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา มัทธยมศึกษา อาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ภาพเพิ่มเติม >>


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา