โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 พฤษภาคม 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 325 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัย เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติในวันวิสาขบูชา โดยต้นไม้ที่ปลูก ได้แก่ ต้นมะค่า ต้นน้อยหน่า ต้นพวงคราม ต้นหว้า ต้นประดู่แดง และต้นมะขามป้อม ซึ่งวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนจะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึก เพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ช่วยป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและให้สภาพอากาศดีขึ้น

ภาพ/ข่าว: ชลาลัย กมลคุณาชัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา