โลโก้เว็บไซต์ เปิดโรงพยาบาลสนาม มทร.ล้านนา ตาก รองรับผู้ป่วยโควิด-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เปิดโรงพยาบาลสนาม มทร.ล้านนา ตาก รองรับผู้ป่วยโควิด-19

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 พฤษภาคม 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 623 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี ส่งมอบพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ให้แก่จังหวัดตากและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากเพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งเช้าวันนี้ (20 พ.ค. 64) นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พลตรีสุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 พลตำรวจตรีปริญญา วิศิษฐฎากุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก พันเอกเสมา มังมติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก (ฝ่ายทหาร) นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม

โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย 144 เตียง สำหรับการเปิดใช้โรงพยาบาลสนามในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 เกิดจากกรณีพบการติดเชื้อเป็นวงกว้างที่บ้านผาผึ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ซึ่งจากข้อมูลเมื่อวานนี้ (19 พ.ค. 64) พบผู้ติดเชื้อจำนวน 35 ราย ซึ่งเข้าเกณฑ์ของโรงพยาบาลสนามที่ได้ตั้งไว้ว่าหากพบผู้ติดเชื้อมากกว่า 20 รายต่อวัน จะเปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการเข้ามาพักรักษาตัว ส่วนผู้ป่วยที่ติดเชื้อและมีอาการต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นหลัก

ภาพ/ข่าว: ชลาลัย กมลคุณาชัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา