โลโก้เว็บไซต์ ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในการตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในการตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 พฤษภาคม 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 225 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (19 พ.ค. 64) เวลา 17.00 น. ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางสาวนุชนาฏ คล้ายหิรัญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ให้การต้อนรับนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายวรานนท์ ยิ้มมงคล และนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พันเอกเสมา มังมติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก (ฝ่ายทหาร) นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก และผู้เกี่ยวข้อง ในการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด-19

โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย 144 เตียง ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้ส่งมอบพื้นที่ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก โดยจะเริ่มรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

สำหรับเส้นทางเดินทางรถเมื่อเปิดใช้โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมเส้นทางเดินรถและทางเข้า-ออกบริเวณประตูด้านทิศเหนือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการรับ-ส่งผู้ป่วยบริเวณประตูด้านทิศเหนือ สำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ใช้ทางเข้า-ออกบริเวณประตูด้านทิศใต้ และหลีกเลี่ยงเส้นทางตั้งแต่อาคาร 9 แผนกอาคารสถานที่ สาขาช่างยนต์ สาขาช่างจักรกลหนัก แผนกยานพาหนะ สนามฟุตบอล (ฝั่งอาคารอเนกประสงค์) และอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า (ฝั่งอาคารอเนกประสงค์)

ภาพ/ข่าว: ชลาลัย กมลคุณาชัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา