โลโก้เว็บไซต์ ประกวดราคาจ้าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกวดราคาจ้าง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 พฤษภาคม 2564 โดย วิราวรรณ์ ไชยวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 104 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ถึง 14 พฤษภาคม 2564

ประกวดราคาจ้างเหมารวมติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบไฮบริดพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด ด้านงานติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมและระบบสื่อสาร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียดตามเอกสารแนบคลิก https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/05/20210506114548_96270.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา