โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฝึกอบรม ชุดทดลองและพัฒนาทางด้านพลังงานทดแทนและการเชื่อมต่อกริดฯ  ตำบลไม้งาม  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก   โดยวิธีคัดเลือก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฝึกอบรม ชุดทดลองและพัฒนาทางด้านพลังงานทดแทนและการเชื่อมต่อกริดฯ ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีคัดเลือก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564 โดย วิราวรรณ์ ไชยวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 21 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 ถึง 23 เมษายน 2564

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฝึกอบรม ชุดทดลองและพัฒนาทางด้านพลังงานทดแทนและการเชื่อมต่อกริดฯ  ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ  >>คลิ๊ก<<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา