โลโก้เว็บไซต์ วีดิทัศน์แนะแนะนำ : การใช้บริการฐานข้อมูล Web OPAC | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

วีดิทัศน์แนะแนะนำ : การใช้บริการฐานข้อมูล Web OPAC

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 มีนาคม 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 4584 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แนะนำการใช้บริการฐานข้อมูล Web OPAC

  • การสืบค้นหนังสือ
  • การจองหนังสือ
  • การต่ออายุการยืมหนังสือ

เข้าใช้งานผ่านเว็บหอสมุด : https://library.rmutl.ac.th/
หรือ เข้าใช้งานผ่านลิงค์ : https://autolib.rmutl.ac.th/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
งานหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
facebook page : AritRmutl
โทรศัพท์ : 0 5392 1444 ต่อ 1332ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา