โลโก้เว็บไซต์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยเยี่ยมนักศึกษาทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ประจำปีการศึกษา 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประธานแม่บ้านมหาดไทยเยี่ยมนักศึกษาทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 มีนาคม 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 273 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (15 มีนาคม 2564) ที่ห้องประชุมคำพุฒ ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะทำงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เยี่ยมนักศึกษาทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางสาวรจนา แซ่ย้าง นักศึกษาสาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  ในการนี้ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตากได้ให้กำลังใจแก่นักเรียนและครอบครัว พร้อมทั้งสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคของนักศึกษา ความเป็นอยู่ปัจจุบัน รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ชีวิตประจำวัน แนวทางช่วยเหลือในอนาคต โอกาสนี้ได้มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา