โลโก้เว็บไซต์ อ่างล้างมือและเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ ลดความเสี่ยง COVID-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

อ่างล้างมือและเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ ลดความเสี่ยง COVID-19

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 กรกฎาคม 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 19 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี รับมอบอ่างล้างมือและเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์โดยใช้เท้าเหยียบ ผลิตโดยสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 140 ชุด ประกอบด้วยชุดอ่างล้างมือ 70 ชุด และเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ 70 ชุด แก่บุคลากรและนักศึกษาได้ใช้บริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา