โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 กรกฎาคม 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 76 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2563) เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก กิจกรรมเริ่มต้นด้วยพิธีสงฆ์และการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากนั้นเข้าสู่พิธีการ โดยผู้ช่วยอธิการบดีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และนำถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จากนั้นเวลา 10.00 น. ผู้ช่วยอธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาร่วมทำกิจกรรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 69 ต้น ณ บริเวณหอพักนักศึกษา โดยมีการดําเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา