โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 กรกฎาคม 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 85 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขอเชิญบุคลากรร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ที่ https://web.ocsc.go.th/forking ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31  กรกฎาคม 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  มหาวิทยาลัยได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณอาคารอำนวยการ ชั้น 1

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี https://web.ocsc.go.th/forking/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา