โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร มทร.ล้านนา ตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร มทร.ล้านนา ตาก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มิถุนายน 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 3248 คน

(2) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 310 ได้กำหนดรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาหทาร และรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-5 (ชาย-หญิง) ประจำปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 310 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์เป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ดังนี้
1. รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 (ใหม่)
2. รายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-5 (สถานศึกษาเดิม)
3. รายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-5 (โอนย้ายสถานศึกษา)

กำหนดการยื่นเอกสารหลักฐาน การรับสมัครและรายงานตัว
1. ขอรับใบสมัครหรือใบรายงานตัวได้ที่งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาตาก อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 หรือสามารถพิมพ์ใบสมัครรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
2. ยื่นเอกสารหลักฐานได้ที่งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาตาก อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อตรวจสอบเอกสาร จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อ และบันทึกเข้าระบบทะเบียนพล นศท. ต่อไป
3. นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 (ใหม่), นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาวิชาทหารที่โอนย้ายสถานศึกษา ให้ไปสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหารด้วยเองในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 310 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
4. นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 (ซ้ำชั้น), 2, 3 และ 5 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 จึงไม่ต้องรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร โดยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจะเป็นผู้แทนในการรายงานตัว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาตาก อาคารวิทยบริการชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โทร. 055-515906 หรือ 083-2151366 (นายจเร นะราชา) ตำแหน่ง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด >> ประกาศรับสมัครและรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร มทร.ล้านนา ตาก ปี 2563
ดาวน์โหลด >> แบบ รด.1
ดาวน์โหลด >> แบบ รด.2
ดาวน์โหลด >> ใบรับรองแพทย์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา