โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ถวายเทียนจำนำพรรษาแก่วัดต่างๆ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ถวายเทียนจำนำพรรษาแก่วัดต่างๆ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 กรกฎาคม 2559 โดย สุภาภรณ์ ใจหนุน จำนวนผู้เข้าชม 903 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


13 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำโดย ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้อำนวยการกองการศึกษาตาก และ ผศ.ธงชัย เบ็ญจลักษณ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมแห่เทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ ซึ่งจัดทำโดยสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ถวายยังวัดต่างๆ ได้แก่ วัดหนองกะโห้ วัดเขาถ้ำ วัดโคกพลู วัดสีตราราม และวัดท่าช้าง เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

ภาพเพิ่มเติม >>


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา