โลโก้เว็บไซต์ ส่งเสริมการผลิตเจลแอลกอฮอล์ นำความรู้ฝึกอบรมให้แก่วัดโคกพลู | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ส่งเสริมการผลิตเจลแอลกอฮอล์ นำความรู้ฝึกอบรมให้แก่วัดโคกพลู

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 มิถุนายน 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 98 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก อบรมให้ความรู้การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่วัดโคกพลู พระภิกษุและฆราวาสเข้าร่วมกิจกรรม ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดในปัจจุบันออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา