โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก มอบตู้ความดันลบแก่โรงพยาบาลแม่ระมาด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก มอบตู้ความดันลบแก่โรงพยาบาลแม่ระมาด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 มิถุนายน 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 34 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร นายขวัญชัย เทศฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ส่งมอบตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) สำหรับ 1 เตียง ให้แก่โรงพยาบาลแม่ระมาด โดยมีนายแพทย์สุธา ภัทรกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้เป็นห้องอเนกประสงค์ เช่น การคัดกรองผู้ป่วย การแยกผู้ป่วยติดเชื้อออกจากผู้ป่วยทั่วไป การแยกผู้ป่วยในห้องผู้ป่วยออกจากกัน นอกจากนี้ยังสามารถใช้เตียงให้เว้นระยะห่างจากกันได้โดยใช้ตู้ความดันลบครอบไว้ บรรเทาความแออัดในโรงพยาบาลและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนี้สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้มอบหน้ากากปกป้องใบหน้า (Face shield) ให้แก่โรงพยาบาลด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา