โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 มิถุนายน 2563 โดย ชลธิชา เกตุทิม จำนวนผู้เข้าชม 319 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สามารถดาวน์โหลดประกาศได้>>>ที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัครได้>>>ที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา