โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารสักการะสิ่งศักดิ์ภายในมหาวิทยาลัยเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ผู้บริหารสักการะสิ่งศักดิ์ภายในมหาวิทยาลัยเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 พฤษภาคม 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 118 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำโดย ดร.สนธยา  ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก นางสาวนุชนาฏ คล้ายหิรัญ ผู้อำนวยการกองการศึกษาตาก พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย โดยเริ่มที่หลวงพ่อมงคล ท่านราชสิทธิ์ พระวิษณุกรรม พระแม่กุหลาบ และท้าวมาลีวราช เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนักศึกษา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2563ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา