โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร มทร.ล้านนา ตาก ร่วมใจบริจาคน้ำดื่มถวายวัด บรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

บุคลากร มทร.ล้านนา ตาก ร่วมใจบริจาคน้ำดื่มถวายวัด บรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 เมษายน 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 479 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุนแรงในวงกว้างมากขึ้น และได้ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อประชาชน รวมไปถึงพระภิกษุสงฆ์ ด้วยเหตุนี้บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จึงร่วมใจบริจาคน้ำดื่มถวายวัดต่างๆ ในจังหวัดตาก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยวันนี้ (15 เม.ย. 63) ได้นำน้ำดื่มไปถวายวัด 19 วัด รวมจำนวน 1,920 ขวด ประกอบด้วย วัดคลองสัก วัดบ่อไม้หว้า วัดเนินมะคึกวนาราม วัดวังประจบ วัดแก่งหิน วัดสะแกเครือ วัดลานเต็ง วัดน้ำดิบ วัดโป่งแค วัดโคกเจดีย์ วัดหนองตับ วัดบ้านเด่น วัดปากห้วยไม้งาม วัดหนองบัวเหนือ วัดวังหินสิลาราม วัดวังหินเจริญธรรม วัดท่าไม้แดง และวัดทุ่งพระชัย และหลังจากนี้จะได้นำน้ำดื่มไปถวายวัดเพิ่มเติมอีกจำนวน 24 วัดที่อยู่ในจังหวัดตาก ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา