โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนมีนาคม 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนมีนาคม 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 มีนาคม 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 123 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนมีนาคม 2563 ณ วิหารหลวงพ่อมงคลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา