โลโก้เว็บไซต์ นักบัญชีกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การฝึกงานทางวิชาชีพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

นักบัญชีกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การฝึกงานทางวิชาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 95 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (7 ก.พ. 63) เวลา 09.00 น. ที่อาคาร 60 ปี ทรงครองราชย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยสาขาการบัญชี จัดโครงการนักบัญชีกับการเตรียมความเข้าสู่การฝึกงานทางวิชาชีพ โดย ดร.สนธยา  ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงกา ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติและมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพทางบัญชี มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ด้วย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา