โลโก้เว็บไซต์ พิธีวานพานพุ่มเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีวานพานพุ่มเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มกราคม 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 60 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (17 ม.ค. 63) ที่บริเวณเจดีย์ยุทธหัตถีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย นายขวัญชัญ เทศฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ สักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พร้อมประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ และกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมสำคัญของชาติไว้ ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อปี พ.ศ.1826 อันเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันทุกวันนี้ นอกจากนี้พระองค์ยังทรงรวบรวมแคว้นต่างๆ เข้าด้วยกันจนเป็นราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้มีปรากฏเรื่องราวเล่ากันว่า ในขณะที่พระองค์มีพระชนมายุ 19 พรรษา ได้เสด็จเข้าร่วมกองทัพกับพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ผู้เป็นบิดา ไปป้องกันเมืองตากและได้สู้รบกับขุนสามชนจนได้รับชัยชนะ หลังจากที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้เสด็จขึ้นเสวยราชย์ ณ กรุงสุโขทัย พระองค์โปรดให้สร้างพระเจดีย์ขึ้นองค์หนึ่ง ณ ยอดดอยสูงตรงบริเวณนี้ มีชื่อว่า เจดีย์ยุทธหัตถีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา