โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหาร ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศรับสมัครคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหาร ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 มกราคม 2563 โดย ชลธิชา เกตุทิม จำนวนผู้เข้าชม 169 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่  15 - 24  มกราคม  2563  ณ  งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ชั้น  2  อาคารอำนวยการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ตาก  โทร 055-511862

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้>>>>  ที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา