โลโก้เว็บไซต์ ทำบุญตักบาตรเสริมสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ทำบุญตักบาตรเสริมสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มกราคม 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 130 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ผศ.รุ่ง หมูล้อม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดย นายอรรษิษฐ์​ สัมพันธรัตน์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการ​ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์​ 199 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช​ 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคล​ และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนเป็นการจูงใจให้ประชาชน​ ลด ละเลิก อบายมุข​ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา