โลโก้เว็บไซต์ รับมอบทุนการศึกษาเพื่อส่งต่อให้แก่นักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รับมอบทุนการศึกษาเพื่อส่งต่อให้แก่นักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 ธันวาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 1875 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คุณสทาวีร์ เจิดรังษี มอบทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท เพื่อเป็นทุนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ซึ่งคุณสทาวีร์ เจิดรังษี เป็นทายาทของครูถาด คำพุฒ อดีตผู้อำนวยการท่านแรกแห่งโรงเรียนประถมอาชีพช่างไม้ ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา