โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมส่งมอบพื้นที่สวนริมปิง คืนความสุขแก่ประชาชนชาวจังหวัดตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมส่งมอบพื้นที่สวนริมปิง คืนความสุขแก่ประชาชนชาวจังหวัดตาก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 71 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (8 พ.ย. 62) เวลา 14.00 น. ที่บริเวณริมแม่น้ำปิง ลานกีฬาเทศบาลเมืองตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำโดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีส่งมอบพื้นที่สวนริมปิง คืนความสุขแก่ประชาชน เพื่อการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่สวนริมปิงให้สวยงาม​ยั่งยืนต่อเนื่อง โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งมอบพื้นที่สวนริมปิง มีผู้แทนภาคเอกชนในฐานะตัวแทนหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่สวนริมปิง ส่งมอบพื้นที่สวนริมปิงให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เพื่อที่ทางจังหวัดตากจะได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนริมปิงบริเวณ 2 ฝั่งแม่น้ำปิงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม และพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ร่วมจัดพื้นที่บริเวณสวนริมปิงสำหรับประชาชนพักผ่อนและออกกำลังกายด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา