โลโก้เว็บไซต์ เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่บ้าน มทร.ล้านนา ตาก: RMUTL Tak Open House | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่บ้าน มทร.ล้านนา ตาก: RMUTL Tak Open House

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 พฤศจิกายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 269 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (5 พ.ย. 62) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่บ้าน มทร.ล้านนา ตาก RMUTL Tak Open House มีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนพบพระวิทยาคมเข้าชมหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมประกอบด้วยการแนะนำหลักสูตรของแต่ละคณะ การสนทนาพาเพลินในหัวข้อ "เลือกในสิ่งที่ชอบ เพื่ออนาคตที่ใช่" โดยตัวแทนนักศึกษาคณะต่างๆ หลังจากนั้นคณะนักเรียนได้เข้าชมนิทรรศการของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยและเข้าชมห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงานของสาขาวิชา 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 Portfolio ระหว่างวันที่ 2-31 ธันวาคม 2562 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับได้ที่เว็บไซต์ www.entrance.rmutl.ac.th โทรศัพท์ 055-511832 (งานรับนักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก)

ภาพเพิ่มเติมที่: Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

วีดีโอกิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่ มทร.ล้านนา ตาก ที่: Youtube PR. RMUTL Takออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา