โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 พฤศจิกายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 394 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (1 พ.ย. 62) ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในนามคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขัน ได้รับหน้าที่ในการจัดพิธีเปิดประกอบด้วยการออกแบบเวทีการแสดงและฉากประกอบ การจุดกระถางคบเพลิง พลุ ดอกไม้เพลิง การแสดงแสง สี เสียง การจัดสถานที่พร้อมยานพาหนะรับ-ส่ง การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติด้วยอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งพิธีการและลำดับการแสดงต่างๆ

โดยจังหวัดตากได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2562 มี 15 จังหวัดเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย และอุตรดิตถ์ มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 7,266 คน ชิงชัย 294 เหรียญทอง จากการแข่งขัน 49 ชนิดกีฬา ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา ภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ "ช้างขาวเกมส์" ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2563 ที่จังหวัดตราด 

ติดตามชมภาพเพิ่มเติมที่: Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

และ Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา