โลโก้เว็บไซต์ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันปิยมหาราช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันปิยมหาราช

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 ตุลาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 472 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (23 ต.ค. 62) เวลา 19.30 น. ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ผศ.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ อาจารย์วันชนะ จูบรรจง นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมประกอบพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานในพิธีกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีร่วมจุดเทียน และยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 57 วินาที เสร็จแล้วจึงเปิดวีดิทัศน์ สารคดีภาพประกอบเพลง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา