โลโก้เว็บไซต์ สัมมนา AI กับนักบัญชี กรณีศึกษา หุ่นยนต์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับนักบัญชี 4.0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

สัมมนา AI กับนักบัญชี กรณีศึกษา หุ่นยนต์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับนักบัญชี 4.0

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 ตุลาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 250 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (10 ต.ค. 62) ที่ห้องสโลป อาคาร 60 ปีทรงครองราชย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเรื่อง AI กับนักบัญชี กรณีศึกษา หุ่นยนต์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับนักบัญชี 4.0 โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการออกแบบระบบบัญชีและการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ (ERP) ผศ.ดร.อุเทน เลานำทา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาให้ความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์บัญชี ได้แก่ เทคโนโลยีปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การปรับตัวและการเตรียมความพร้อม การบัญชีดิจิทัล หุ่นยนต์บัญชี หุ่นยนต์บัญชีกับกระบวนการทำงานทางธุรกิจ การควบคุมและสั่งการหุ่นยนต์ และกรณีศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ในงานบัญชีและสอบบัญชี

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา