โลโก้เว็บไซต์ เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 ตุลาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 122 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การเลือกตั้งสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ครั้งที่ 1 (เลือกตั้งล่วงหน้า) ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.สนธยา ทองอรุณศรี) นำบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้ สามารถลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. และจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. เช่นเดียวกันออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา