โลโก้เว็บไซต์ นอกกรอบไม่นอกเกณฑ์ ฟังแนวคิดและเส้นทางความสำเร็จของ Youtuber: Eve Siri | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

นอกกรอบไม่นอกเกณฑ์ ฟังแนวคิดและเส้นทางความสำเร็จของ Youtuber: Eve Siri

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 ตุลาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 671 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (2 ต.ค. 62) ที่ห้องประชุมสโลป อาคาร 60 ปีทรงครองราชย์ นักศึกษาสาขาออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการสัมมนา "นอกกรอบไม่นอกเกณฑ์" โดยวิทยากรคุณจิรายุ ศิริ (อีฟ) และคุณธีระพงษ์ จันทรภักดี (อ้น) ยูทูปเบอร์ชื่อดังจากช่อง "Eve Siri" ทางเว็บไซต์ youtube.com มีนักศึกษา และนักเรียนจากสถานศึกษาในจังหวัดตากให้ความสนใจเข้าชมจำนวนมาก โดยสัมมนาพูดคุยบอกเล่าประสบการณ์และแนวคิดกับความสำเร็จที่มากับความเกรียนและความฮาของพี่อีฟและพี่อ้นในการทำช่องยูทูปที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนทำให้มีผู้ติดตามมากกว่า 1 ล้านคน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา