โลโก้เว็บไซต์ เครื่องฉายแสงจากหลอดแอลอีดี (LED)รักษาภาวะเด็กตัวเหลือง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เครื่องฉายแสงจากหลอดแอลอีดี (LED)รักษาภาวะเด็กตัวเหลือง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มิถุนายน 2559 โดย สุภาภรณ์ ใจหนุน จำนวนผู้เข้าชม 40 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ตาก ร่วมกับ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ผลิตเครื่องฉายระบบแสงจากหลอดแอลอีดี (LED) สำหรับรักษาภาวะเด็กตัวเหลืองในทารกแรกเกิด โดยรองศาสตราจารย์ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนมอบเครื่องดังกล่าวแก่โรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก วันนี้ (10มิ.ย.58) รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวว่า ราชมงคลล้านนาเรามุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ สามารถคิดโจทย์ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชนสำหรับเครื่องฉายระบบแสงจากหลอดแอลอีดี (LED) สำหรับรักษาภาวะเด็กตัวเหลืองในทารกแรกเกิดนี้นับว่าเป็นผลงานของนักศึกษาที่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อวงการแพทย์และจะเป็นต้นแบบในการต่อยอดความคิดให้กับนักศึกษารุ่นต่อไปสำหรับการต่อยอดทางธุรกิจนั้นอาจจะเป็นแนวทางการพัฒนาต่อไปของมหาวิทยาลัยฯ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา