โลโก้เว็บไซต์ RMUTL Tak Stars Contest 2019 เฟ้นหาดาวดวงใหม่เป็นทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

RMUTL Tak Stars Contest 2019 เฟ้นหาดาวดวงใหม่เป็นทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 กันยายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 255 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18 กันยายน 2562 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดการประกวด RMUTL Tak Stars Contest 2019 เพื่อเฟ้นหาหนุ่มหล่อสาวสวยเรียนดี-กิจกรรมเด่น เป็นตัวแทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ในการทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้

1. รางวัล Mr. RMUTL Tak 2019 ได้แก่ นายนครินทร์ อู่ทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 ปี 
2. รางวัลรอง Mr. RMUTL ได้แก่ นายธนโชติ ปัญญาชัย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจ 4 ปี
3. รางวัล Miss RMUTL Tak 2019 ได้แก่ นางสาวสุกัญญา  ทองจันทร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจ เทียบโอน 
4. รางวัลรอง Miss. RMUTL Tak ได้แก่ นางสาวพันธ์พัชศร อินทรฉิม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจ 4 ปี
5. รางวัลขวัญใจช่างภาพ ได้แก่ อภิศรา มานัต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
6. รางวัล People Choice RMUTL Tak ได้แก่ นางสาวชญาภา จงนิมิตรสถาพร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาการตลาด
7. รางวัลขวัญใจสปอนเซอร์ ได้แก่ นายธนโชติ ปัญญาชัย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจ 4 ปี
8. รางวัล Mr. I am Siam Thai Perfume (ชาย) ได้แก่ นายพัชรเชษฐ์ ทองข่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า เทียบโอน
9. รางวัล Miss I am Siam Thai Perfume (หญิง) ได้แก่ นางสาวสุกัญญา  ทองจันทร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจ เทียบโอน 
10. รางวัล Miss Queen RMUTL Tak 2019 ได้แก่ กชมลพรรณ แก้วภักดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจ 4 ปี 
11. รางวัล Miss Conginiality RMUTL Tak 2019 ได้แก่ วราพร สุทา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจ 4 ปี 

ติดตามชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ 
Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก-Vol.1
Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก-Vol.2
Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก-Vol.3
Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก-Vol.4
Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก-Vol.5
Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก-Vol.6
Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก-Vol.7ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา