โลโก้เว็บไซต์ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 20  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 20

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 กันยายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 227 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18 กันยายน 2562 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับ แผนกวิชาสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 20 ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักศึกษาได้ศึกษาและร่วมสนุก อาทิ การออกบูธนิทรรศการของนักศึกษาในรายวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำเนินชีวิต การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน การแข่งขันประกวดแดนเซอร์ลูกทุ่ง การแข่งขันการประกวดส้มตำลีลา เป็นต้น โดยนักศึกษาในรายวิชาศิลปะการใช้ชีวิต ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับงงานด้านศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมนักศึกษา เพื่อสร้างแนวคิดและการนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต

ติดตามชมภาพเพิ่มเติมได้ที่:

Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก-Vol.1

Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก-Vol.2

Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก-Vol.3ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา