โลโก้เว็บไซต์ ตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากร ช่วยห่างไกลโรค | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากร ช่วยห่างไกลโรค

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 กันยายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 525 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 11-1 3 กันยายน 2562 ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ การตรวจสอบประวัติ การตรวจร่างกายเพื่อหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจวัดไขมันในเลือด ไตรกลีเซอไรด์ ตรวจการไวรัสตับอักเสบ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการตรวจสุขภาพเฉพาะทาง เช่น การตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็งชนิดต่างๆ ด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อประเมินสภาพร่างกายบุคลากร และเพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงการตรวจสุขภาพและดูแลตนเอง เพื่อป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคได้แต่เนิ่นๆ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีได้ในระยะยาว ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา