โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดิริในหลวงรัชกาลที่ 9 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดิริในหลวงรัชกาลที่ 9

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 31 สิงหาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 103 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 310 ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าน้ำรึม กรรมการป่าชุมชน เครือข่ายคนรักษ์ป่าแม่บอน ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำตามแนววิถีพอเพียง ณ บริเวณป่าชุมชนคลองสัก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ซึ่งการสร้างฝายเป็นแนวคิดการพื้นฟูผืนป่า ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการจัดการฟื้นฟูผืนป่าโดยการเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผืนป่า และชะลอการไหลของน้ำให้ไหลช้าลง ลดการสูญเสียชะล้างพังทะลายของหน้าดิน เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความสูญเสียจากปัญหาน้ำท่วม เพิ่มความชุ่มชื่นให้ผืนป่า อีกทั้งสร้างความสามัคคีและปลูกจิตสำนึกเรื่องความเสียสละให้กับนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา