โลโก้เว็บไซต์ อบรมผู้นำนักศึกษา สร้างแกนนำจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

อบรมผู้นำนักศึกษา สร้างแกนนำจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 มิถุนายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 219 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาเป็นแกนนำในการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อนำไปสู่การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา