โลโก้เว็บไซต์ การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่รอบ TCAS2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่รอบ TCAS2

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 เมษายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 516 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่รอบ TCAS 2 โควตา ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 5 

ติดตามชมภาพเพิ่มเติมที่ Facebook: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา