โลโก้เว็บไซต์ ซ้อมรับประกาศนียบัตรนักศึกษา ปวส. ปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ซ้อมรับประกาศนียบัตรนักศึกษา ปวส. ปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 มีนาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 123 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 มี.ค. 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดการซ้อมรับใบประกาศนียบัตรของนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็๗การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 

ภาพเพิ่มเติมที่ Facebook: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา